Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

Ζωγραφιές μαθητών του Ολοημέρου μας


Ιωαννίδου   Παρασκευή

Ελεζάι  Άντυ
Κοιλιαράκης   Γιώργος

Κομμάτας  Γιώργος

Ελευθεριάδης   Στέλιος


Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για το Ολοήμερο σχολείο


Το ολοήμερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόμενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους, όπως είναι η παιδαγωγική αξιοποίηση του απογευματινού χρόνου παραμονής των παιδιών στο σχολείο, με την πλήρη ευθύνη και εποπτεία των εκπαιδευτικών.
Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει και υποστηρικτική βοήθεια στην Ελληνική Γλώσσα και στα Μαθηματικά, δηλαδή μελέτη και προετοιμασία των μαθητών για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας.
Στο πλαίσιό του εντάσσονται επιλογές των μαθητών σε μαθήματα και δραστηριότητες που αναβαθμίζουν το ρόλο του σχολείου, όπως η Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά), η  Πληροφορική, ο Αθλητισμός, ο Χορός, η Θεατρική Αγωγή, η Μουσική και τα Εικαστικά, αντικείμενα που διαμορφώνουν συνθήκες ανοικτού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και ελκυστικότερης μάθησης.
                 Για να ανταποκριθεί το ολοήμερο σχολείο στους παραπάνω σκοπούς, έχει γίνει πρόβλεψη για τη στελέχωσή του με το δάσκαλο του τμήματος (ο οποίος αναλαμβάνει την προετοιμασία και την πρόσθετη βοήθεια στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά), αλλά και με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων για τα αντικείμενα: Αγγλική Γλώσσα, Αθλητισμός, Πληροφορική, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική, Χορός.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το ολοήμερο απαντά στους γονείς που θέλουν ένα  σχολείο που  στέκεται δίπλα στην εργαζόμενη οικογένεια.
          Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι το πρόγραμμα του ολοήμερου ,κατά την εφαρμογή του, αξιοποιεί ποικιλία εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων, κυρίως βιωματικής μορφής. Ο μαθητής συμμετέχει αβίαστα κι ευχάριστα σε ένα περιβάλλον δεκτικό για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων του. Εξάλλου, για να είναι ευχάριστο το πρόγραμμα και για να μην καταπονούνται οι μαθητές, οι απογευματινές ώρες έχουν μικρή διάρκεια . Το πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου σχεδιάστηκε έτσι ώστε να μη δημιουργεί προβλήματα και να μη στερεί από τα παιδιά βασικές τους ανάγκες, όπως είναι αυτές της σίτισης και της ξεκούρασης.
                 
               
              ΣΤΟΧΟΙ   ΤΟΥ  ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ   ΣΧΟΛΕΙΟΥ
     Το πρόγραμμα του ολοήμερου έχει τους παρακάτω στόχους :
 • Να γίνει το ολοήμερο σχολείο ο χώρος όπου οι μαθητές θα αναπτύσσουν δεξιότητες γνωστικές, ερευνητικές, κατασκευαστικές,  πολιτιστικές. Ταυτόχρονα θα αναπτύσσουν την προσωπικότητα, το χαρακτήρα τους, αλλά και τις γνώσεις τους, «μαθαίνοντας πώς να μαθαίνουν», «πώς να αποδέχονται τους άλλους» και «πώς να είναι υπεύθυνοι και δημιουργικοί».
 • Να δομήσει με «νέα» στοιχεία την εξελικτική πορεία των μαθητών, ώστε αυτοί να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις επιταγές της σύγχρονης κοινωνίας της γνώσης.
 • Να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση της οικογένειας του μαθητή .
 • Να ευαισθητοποιήσει τους γονείς και να ενεργοποιήσει τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, επιτυγχάνοντας το «άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία».
 • Να διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης, μέσα από τη συνεργασία ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, τοπική κοινωνία).
        ΤΜΗΜΑΤΑ  & ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΑ  ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΜΑΣ
          Το ολοήμερό μας   φέτος    λειτουργεί  με   τρία τμήματα:

  το   ΟΛΟΗΜΕΡΟ  1   , που   περιλαμβάνει  την   Α΄ τάξη
                                

  το  ΟΛΟΗΜΕΡΟ   2  , που   περιλαμβάνει   2 υποτμήματα:
                           της    Β΄ τάξης   , των   Ε  και    ΣΤ  τάξεων
                         
    το  ΟΛΟΗΜΕΡΟ   3  , που  περιλαμβάνει  τις  Γ΄ κ  Δ΄ τάξεις.


                             
        ΟΙ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΜΑΣ

   
    
  Στο Ολοήμερο 1  διδάσκει  η δασκάλα   Μαρία  Σιδηροπούλου, που είναι   υπεύθυνη Ολοημέρου  για τα παιδιά του 1ου Δημοτικού σχολείου  Ευκαρπίας.

  Στο  Ολοήμερο 2 και στο Ολοήμερο 3  διδάσκει  ο  Κώστας  Λάμπρου  που  είναι υπεύθυνος για τα παιδιά του 4ου Δημοτικού σχολείου  Ευκαρπίας.

  Στο Ολοήμερό μας  διδάσκουν  επίσης  και οι  παρακάτω εκπαιδευτικοί   ειδικοτήτων:

  1) Καρανίκας      Γιάννης        (Γυμναστική)

                             
  2) Τσιάρα          Στέλα           (Αγγλικά)

                                       
  3)  Γερακάρης     Χρήστος        (Πληροφορική)

  4)  Στεργίδου      Γιώτα           (Πληροφορική)

  5)  Δαγκλή          Εύα             (Μουσική)

  6)  Τσιμοπούλου  Αντιγόνη       (Χορός)

  7)  Νεδέλτσου     Λωΐδα           (Εικαστικά , ως Δεκ. 2011)

                                        
  8)  Πετρίδου       Γιούλη           (Εικαστικά, από Ιαν. 2012)   ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ  ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ


  Η Α΄ και η  Β  τάξη   διδάσκονται: (Υποχρεωτικά) Προετοιμασία 10 ώρες, Πληροφορική  2 , Γυμναστική  4 ώρες  και (ως επιλεγόμενα , 2 μαθήματα):
  ·        η Α τάξη  Μουσική 2 ώρες και εικαστικά 2 ώρες  και
  ·        η Β΄ τάξη Εικαστικά 2 ώρες και  χορό  2 ώρες
  ·         ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ : 20

  Η Γ΄ και η  Δ΄ τάξη   διδάσκονται: (Υποχρεωτικά) Προετοιμασία 7 ώρες, Πληροφορική  2 , Αγγλικά  2 ώρες  και (ως επιλεγόμενα , 2 μαθήματα):
  ·        και  οι  δύο τάξεις : Γυμναστική 2 ώρες και Μουσική 2 ώρες 
  ·         ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ : 15


  Η   Ε΄ και η ΣΤ ΄ τάξη   διδάσκονται: (Υποχρεωτικά) Προετοιμασία 7 ώρες, Πληροφορική  2 , Αγγλικά  2 ώρες  και (ως επιλεγόμενο 1 μάθημα):
  ·        και  οι  δύο τάξεις : Γυμναστική 2 ώρες
  ·         ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ : 13