Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013

Τα μαθήματα του Ολοημέρου μας


Για το σχολείο μας, που είναι  6/θέσιο, ισχύει  ο παρακάτω πίνακας διδακτικών αντικειμένων,ο οποίος περιλαμβάνει τα μαθήματα που προβλέπεται να  διδαχτούν  στο Ολοήμερο:


ΤΑΞΗ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Α΄ - Β΄
20
ώρες
Μελέτη-Προετοιμασία : 10 ώρες (Δάσκαλος)
Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση : 2 ώρες (εκπαιδευτικός ειδικότητας)
Αθλητισμός : 4 ώρες (εκπαιδευτικός ειδικότητας)
Επιλογής: Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική, Χορός (εκπαιδευτικός ειδικότητας)
Επιλογή 2 αντικειμένων από 2 ώρες το καθένα
Στο Ολοήμερό μας επιλέχτηκαν : Μουσική , Χορός

Γ΄ - Δ΄
15
 ώρες
Μελέτη-Προετοιμασία : 7 ώρες (Δάσκαλος)
Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση : 2 ώρες (εκπαιδευτικός ειδικότητας)
Αγγλική Γλώσσα : 2 ώρες (εκπαιδευτικός ειδικότητας)
Επιλογής: Αθλητισμός, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική, Χορός (εκπαιδευτικός ειδικότητας)
Επιλογή 2 αντικειμένων από 2 ώρες το καθένα
Στο Ολοήμερό μας επιλέχτηκαν : Αθλητισμός, Μουσική

Ε΄-ΣΤ΄
13 
ώρες
Μελέτη-Προετοιμασία : 7 ώρες (Δάσκαλος)
Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση : 2 ώρες (εκπαιδευτικός ειδικότητας)
Αγγλική Γλώσσα : 2 ώρες (εκπαιδευτικός ειδικότητας)
Επιλογή ενός αντικειμένου για 2 ώρες
Επιλογής: Αθλητισμός, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική, Χορός (εκπαιδευτικός ειδικότητας)

Στο Ολοήμερό μας επιλέχτηκε : Αθλητισμός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου