Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014

Εγγραφή στο Ολοήμερο


Για  την εγγραφή στο Ολοήμερο πρόγραμμα  μαθητών και μαθητριών οποιασδήποτε τάξης του δημοτικού, οι γονείς:


  • Πρσκομίζουν βεβαίωση εργασίας ή βεβαίωση  ανεργίας , αφού προϋπόθεση για την εγγραφή μαθητή στο Ολοήμερο είναι  η εργασιακή κατάσταση των γονέων
 
  • Υποβάλλουν Υπεύθυνη  δήλωση για την επιθυμητή ώρα αποχώρησης του παιδιού από το Ολοήμερο.(Η υπ. δήλωση  δίνεται  από το σχολείο).Η ενδιάμεση  αποχώρηση μπορεί να γίνεται στις : 14:00 , στις  14:40 και στις 15:30.Η  δηλωθείσα  ώρα ενδιάμεσης αποχώρησης παραμένει η ίδια μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

  •  Εγγραφή στο Ολοήμερο γίνεται τόσο από νέους μαθητές (Α΄ή άλλων τάξεων) όσο και από μαθητές μας που ήδη φοιτούν στο Ολοήμερο.
 
  • Ημερομηνία υποβολής των εντύπων εγγραφής στο Ολοήμερο ως 20  ΙΟΥΝΙΟΥ 2014.Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής μετά τις 20 Ιουνίου 2014, απαιτείται  η γραπτή έγκριση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 
  • Τέλος , εφόσον επιλέξετε το παιδί να εγγραφεί στο Ολοήμερο, η φοίτηση είναι υποχρεωτική.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου